Δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού παρόχου για περιαγωγή στην ΕΕ

Aπό 1η Ιουλίου 2014 και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε., η Wind προσφέρει στους συνδρομητές της τη δυνατότητα επιλογής (α) εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής για πρόσβαση σε υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων (GPRS), εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (β) υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων (GPRS) απευθείας από το δίκτυο επίσκεψης σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα η δυνατότητα θα ισχύει για όλους τους συνδρομητές συμβολαίου και καρτοκινητής Wind καθώς και QCARD οι οποίοι θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες και τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να λάβουν, ώστε να επιλέξουν άλλον πάροχο περιαγωγής ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση από πλευράς Wind. H αλλαγή παρόχου περιαγωγής θα λειτουργεί με την υπάρχουσα κάρτα sim του συνδρομητή.
Σε περίπτωση επιλογής εναλλακτικού παρόχου για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχετικές χρεώσεις για τις εν λόγω υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται απευθείας από τον εναλλακτικό πάροχο που επέλεξε ο συνδρομητής και η Εταιρία δεν θα έχει την υποχρέωση να υποστηρίζει τις υπηρεσίες περιαγωγής που θα παρέχονται από τον εναλλακτικό πάροχο στο συνδρομητή ούτε θα εμπλέκεται στη σχέση του συνδρομητή με τον τρίτο πάροχο για αυτές τις υπηρεσίες, την ποιότητά τους ή τις χρεώσεις τους. Επιπλέον, οι υπηρεσίες περιαγωγής που σύμφωνα με το αίτημα του συνδρομητή δεν εξυπηρετούνται από τον εναλλακτικό πάροχο ή και όλες στην περίπτωση της λύσεως της συμβάσεως με αυτόν, εξακολουθούν να παρέχονται από την Wind στον πληρέστερο δυνατό βαθμό και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Wind.
Η περιαγωγή από και προς χώρες εκτός ΕΕ θα συνεχίσει να προσφέρεται στον συνδρομητή από τη Wind, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου που έχει υπογράψει ο συνδρομητής και τον επίσημο τιμοκατάλογο της Wind, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Σε περίπτωση τροποποίησης της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και της Ελληνικής σχετικής νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕΤΤ, η Wind επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να τροποποιήσει ή και να καταργήσεις τις ανωτέρω δυνατότητες, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.
Share on Google Plus

About OMAΔΑ UNWIRED

    Blogger Comment
    Facebook Comment