Τι προτείνει η ΕΕΤΤ για τη δημοπρασία των αδειών

Η ΕΕΤΤ προτείνει την πώληση του φάσματος για την ανανέωση των αδειών κινητής τηλεφωνίας σε υψηλές τιμές που ξεπερνούν τα 380 εκατομμύρια ευρώ, όπως φαίνεται και από την πρόταση που κατέθεσε στη δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία χορήγησης των δικαιωμάτων ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 MHz και 1.800 MHz.
Παρά τις επικρίσεις που έχει δεχτεί από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, η ρυθμιστική αρχή επιμένει τόσο στο υψηλό αντίτιμο του φάσματος όσο και στη διαδικασία δημοπρασίας που είχε προτείνει από την αρχή της συζήτησης για την ανανέωση των αδειών.
Νέο στοιχείο στην πρότασή της πάντως είναι ότι προτείνει η διαδικασία που θα ακολουθηθεί να αφορά το σύνολο των αδειών που κατέχουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Στόχος είναι στο μέλλον οι άδειες των εταιρειών να λήγουν ταυτόχρονα για να μη δημιουργούνται ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Αναλυτικά
Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση της ΕΕΤΤ περιλαμβάνει τη δημοπράτηση 14 τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων εύρους ζώνης 2 x 2,5 MHz στη ζώνη συχνοτήτων 880 - 915 MHz & 925 - 960 MHz και τεσσάρων τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων εύρους ζώνης 2 x 2,5 ΜΗz στη ζώνη συχνοτήτων 1.710 - 1.730 MHz & 1.805 - 1.825 MHz.
Να σημειώσουμε ότι στα παραπάνω περιλαμβάνεται και το τμήμα του φάσματος που κατέχει το υπουργείο Άμυνας στη ζώνη των 900 MHz, το οποίο πρόκειται να αποδεσμευτεί.
Τα τμήματα του φάσματος για τα οποία προβλέπεται υψηλότερη τιμή, ήτοι 23,3 εκατομμύρια ευρώ για κάθε μπλοκ φάσματος 2 x 2,5 MHz, είναι αυτά ανήκουν στις εταιρείες Wind και Vodafone και λήγουν την επόμενη χρονιά.
Για το φάσμα που κατέχει η Cosmote στη ζώνη των 900 MHz και λήγει το 2017 η ΕΕΤΤ προτείνει τιμή εκκίνησης στα 15,5 εκατομμύρια ευρώ.
Για το φάσμα που έχει η Vodafone στα 900 MHz με λήξη το 2016 η ΕΕΤΤ προτείνει τιμή εκκίνησης 17,1 εκατομμυρίων για κάθε μπλοκ διαθέσιμου φάσματος.
Η ΕΕΤΤ ζητά η τιμή εκκίνησης να είναι η ελάχιστη έγκυρη προσφορά στη δημοπρασία για κάθε τμήμα φάσματος. Επίσης στην πρόταση που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνεται και δέσμευση τμημάτων φάσματος για κάθε εταιρεία κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας. Σε περίπτωση που αυτά δεν χορηγηθούν κατά την διαδικασία που θα ακολουθήσει η ΕΕΤΤ προτείνει να μην γίνει δεκτό αίτημα ανανέωσής του από τον υφιστάμενο κάτοχό του.
Επίσης σε περίπτωση που κάποιο τμήμα φάσματος δεν διατεθεί στην δημοπρασία, τότε θα μπορεί να διατεθεί σε νέα διαδικασία που θα αρχίσει δύο τουλάχιστον χρόνια μετά τη δημοπρασία.
Share on Google Plus

About OMAΔΑ UNWIRED

    Blogger Comment
    Facebook Comment