ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 Η Vodafone ανακοινώνει την εμπορική διάθεση των παρακάτω νέων πακέτων ομιλίας αποκλειστικά για συνδρομητές Vodafone Καρτοπρογράμματος για Ιδιώτες και Επαγγελματίες, όπως αυτά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:


Όλες οι προαναφερόμενες χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.

Το πακέτο «50 λεπτά προς Όλους» (χωρίς ή με αυτόματη ανανέωση) μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε με αφαίρεση από το υπόλοιπο του λογαριασμού είτε με χρέωση στον επόμενο λογαριασμό του συνδρομητή επιπλέον του παγίου.

Το πακέτο «100 λεπτά προς Όλους» (χωρίς ή με αυτόματη ανανέωση) μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με χρέωση στον επόμενο λογαριασμό του συνδρομητή επιπλέον του παγίου.

Δυνατότητα για χρέωση στον επόμενο λογαριασμό θα έχουν πλέον και τα πακέτα «SMS 120» «Surf & Email 100» (χωρίς ή με αυτόματη ανανέωση) και «Surf & Email 60» (χωρίς ή με αυτόματη ανανέωση).


Πακέτα χωρίς αυτόματη ανανέωση
 • Τα πακέτα έχουν διάρκεια 30 ημερών από την ημερομηνία ενεργοποίησής τους.
 • Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος των πακέτων (δηλαδή 30 ημέρες από την ενεργοποίηση) ή μετά την κατανάλωση τους, οι συνδρομητές θα χρεώνονται βάσει τιμοκαταλόγου με ελάχιστη διάρκεια κλήσης το ένα λεπτό και μετά ισχύει χρέωση ανά δευτερόλεπτο. Κατά τη διάρκεια χρήσης των πακέτων ομιλίας ισχύει χρέωση ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα τρία λεπτά. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του πακέτου με χρέωση στον επόμενο λογαριασμό, το κόστος χρεώνεται επιπλέον του παγίου του συνδρομητή.
 • Τα διαθέσιμα λεπτά ομιλίας/SMS/MB των πακέτων που δεν καταναλώνονται εντός των 30 ημερών δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.

Πακέτα αυτόματης ανανέωσης
 • Τα πακέτα ανανεώνονται αυτόματα 30 μέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησής τους ή κάθε 8η μέρα του μήνα σε περίπτωση ενεργοποίησης του πακέτου με χρέωση στον επόμενο λογαριασμό.
 • Σε περίπτωση ενεργοποίησης του πακέτου με χρέωση στον επόμενο λογαριασμό, η κατανάλωση του πακέτου ισχύει για τη χρονική περίοδο του εκάστοτε μήνα τιμολόγησης. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης της αυτόματης μηνιαίας σύνδεσης του πακέτου έως την ημερομηνία έκδοσης του επόμενου λογαριασμού, τα λεπτά ομιλίας (ή/και βίντεο-κλήσεων)/SMS/MB του πακέτου παρέχονται εξολοκλήρου την ημέρα ενεργοποίησης του αλλά το κόστος του πακέτου χρεώνεται αναλογικά για το υπόλοιπο ημερών μέχρι και την ημέρα τιμολόγησης (8η μέρα του μήνα).
 • Μετά την κατανάλωση του πακέτου, οι συνδρομητές θα χρεώνονται βάσει τιμοκαταλόγου με ελάχιστη διάρκεια κλήσης το ένα λεπτό και μετά ισχύει χρέωση ανά δευτερόλεπτο. Κατά τη διάρκεια χρήσης των πακέτων ομιλίας ισχύει χρέωση ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα τρία λεπτά.
 • Τα διαθέσιμα λεπτά ομιλίας/SMS/MB των πακέτων που δεν καταναλώνονται εντός των 30 ημερών (σε περίπτωση ενεργοποίησης του πακέτου με αφαίρεση από το υπόλοιπο του λογαριασμού) ή έως την 8η μέρα του μήνα (σε περίπτωση ενεργοποίησης του πακέτου με χρέωση στον επόμενο λογαριασμό) δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.
 • ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΤΕ...
 • Δελτίο Τύπου: Ανακοινώνεται η εμπορική διάθεση στους συνδρομητές οικονομικών προγραμμάτων Cosmote ΚαρτοΣυμβολαίου, των παρακάτω πακέτων προς επιλεγμένους διεθνείς προορισμούς, τα οποία προσφέρουν δωρεάν λεπτά κλήσεων και όγκο δεδομένων (ΜΒ).

  • Εξαίρεση από την κατανάλωση των ενσωματωμένων λεπτών των πακέτων αποτελούν οι προορισμοί της Αλβανίας που ξεκινούν από +3554249, +3554250, +3554251, +3554252, της Αυστρίας που ξεκινούν από +43810, +43820, +43711, +43730, +43740, του Βελγίου που ξεκινούν από +3245, +3246, της Γαλλίας που ξεκινούν από +338, της Γερμανίας που ξεκινούν από +49115, της Ελβετίας που ξεκινούν από +4174, +4175, +417698, +417699, +417730, + 417731, +417735, +41777, +417840, +4179977, +4179978, +4179979, +4186074, +4186075, +418607698, +418607699, +418607730, +418607731, +418607735, +41860777,+ 418607840,+ 4186079977, +4186079978, +4186079979, της Ισπανίας που ξεκινούν από +3470, +34902, +34904, της Ιταλίας που ξεκινούν από +393 και +39313, της Μ. Βρετανίας που ξεκινούν από +4470, +447, +44870, +44871, +44872, +44873, +443,+ 4450, +4455, +4456,+ 4480, της Νορβηγίας που ξεκινούν από +4702, +4703,+ 4704, +4705, +4706, +4707, +4708, +4709, +471,+ 47810, +47811, +47812, +47813, +47814, +47815, +4785, +47880, της Ολλανδίας που ξεκινούν από +31660, της Πολωνίας που ξεκινούν από +48118913, +487280, της Σλοβενίας που ξεκινούν από +38643, +38649, +3864004, της Αυστραλίας που ξεκινούν από +611454, +611471, +611451,+ 611452,+ 611453, της Ρωσίας που ξεκινούν από +7954, των ΗΠΑ και του Καναδά που ξεκινούν από +1250, +1867.
  • Η χρέωση του κόστους αγοράς των πακέτων μπορεί να γίνει τόσο στο υπόλοιπο του συνδρομητή όσο και στον επόμενο λογαριασμό του.
  • Η ενεργοποίηση των πακέτων γίνεται είτε με δωρεάν κλήση στο 1314 ή στο 1330, είτε με την αποστολή δωρεάν γραπτού μηνύματος στους αριθμούς 1330 ή 1313 με το αντίστοιχο λεκτικό του Πίνακα 2, για χρέωση στο διαθέσιμο υπόλοιπο ή στον επόμενο λογαριασμό:

  • Κάθε συνδρομητής μπορεί ανά ημερολογιακό μήνα να ενεργοποιήσει με χρέωση στο διαθέσιμο υπόλοιπο του, όσα πακέτα επιθυμεί, από τα πακέτα «Προς Αλβανία», «Προς Διεθνή» και «Προς Διεθνή+60ΜΒ».
  • Κάθε συνδρομητής μπορεί ανά ημερολογιακό μήνα να ενεργοποιήσει με χρέωση στον επόμενο λογαριασμό συνολικά μέχρι 3 πακέτα «Προς Αλβανία», μέχρι 3 πακέτα «Προς Διεθνή» και μέχρι 3 πακέτα «Προς Διεθνή+60MB».
  • Ο χρόνος ομιλίας των πακέτων καταναλώνεται για κλήσεις από Ελλάδα προς κινητά & σταθερά δίκτυα των επιλεγμένων προορισμών.
  • Τα ενσωματωμένα λεπτά του πακέτου «Προς Αλβανία» καταναλώνονται με ελάχιστη διάρκεια κλήσης αυτή των 3 λεπτών και στη συνέχεια η κατανάλωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Τα ενσωματωμένα λεπτά των πακέτων «Προς Διεθνή» και «Προς Διεθνή+60ΜΒ» καταναλώνονται με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα 60 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η κατανάλωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο.
  • Η κατανάλωση των ενσωματωμένων ΜΒ γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes).
  • Η ενσωματωμένη χρήση των πακέτων (λεπτά κλήσεων και ΜΒ) που δεν καταναλώνεται εντός των 31 ημερών δεν μεταφέρεται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
  • Στην περίπτωση πολλαπλής αγοράς του ίδιου πακέτου ή αγοράς άλλου πακέτου το οποίο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους κοινούς διεθνείς προορισμούς, τα ενσωματωμένα λεπτά κλήσεων από κάθε πακέτο καταναλώνονται ανεξάρτητα, και με προτεραιότητα από το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης.
  • Αν πριν τη λήξη ισχύος των ενσωματωμένων ΜΒ του πακέτου «Προς Διεθνή+60ΜΒ», ο συνδρομητής ενεργοποιήσει ένα ακόμα πακέτο «Προς Διεθνή+60ΜΒ» ή έχει ήδη δωρεάν ΜΒ από ένα από τα πακέτα «SMS+INTERNET» είτε από πακέτο της υπηρεσίας «Cosmote Internet Monthly Pass 60», τότε όλα τα διαθέσιμα ΜΒ αποκτούν τη μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης, που προκύπτει από τα υπάρχοντα και τα νέα δωρεάν ΜΒ.
  • Τα ΜΒ για πλοήγηση στο διαδίκτυο, καθώς και οι χρεώσεις μετά την κατανάλωσή τους, αφορούν χρήση εντός Ελλάδας για πλοήγηση στο Internet, καθώς και την υπηρεσία WAP εκτός περιβάλλοντος «Cosmote my view», ενώ δεν περιλαμβάνουν την ειδική υπηρεσία MMS.
  • Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος των πακέτων ή την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης (λεπτών και ΜΒ), όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις του εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου του κάθε προγράμματος.
  • Οι συνδρομητές Cosmote ΚαρτοΣυμβολαίου μπορούν να ενημερωθούν για το συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο δωρεάν λεπτών ομιλίας προς διεθνείς προορισμούς και δωρεάν ΜΒ καλώντας χωρίς χρέωση στο 1314 ή αναλυτικά ανά πακέτο, στέλνοντας δωρεάν μήνυμα με το κείμενο «ΥΠ» στο 1314.
Share on Google Plus

About OMAΔΑ UNWIRED

  Blogger Comment
  Facebook Comment