Στρατηγική συνεργασία Ericsson-Cisco

Η Ericsson ανακοίνωσε μία νέας γενιάς στρατηγική συνεργασία με την Cisco για τη δημιουργία των δικτύων του μέλλοντος, η οποία αναμένεται να αποφέρει ένα δισ. πρόσθετες πωλήσεις έως το 2018. Πιο αναλυτικά, η συνεργασία θα συνδυάζει τα καλύτερα των δύο εταιρειών: routing, data center, networking, cloud, mobility, διαχείριση και έλεγχο, και δυνατότητες υπηρεσιών παγκόσμιας κλίμακας. Η Ericsson μαζί με τη Cisco, προσφέρει end-to-end ηγεσία σε όλες τις αρχιτεκτονικές δικτύου για 5G, cloud και IP, καθώς και για το Internet of Things.
Η ανακοίνωση υποστηρίζεται από πολλαπλές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας συνεργασίας για παγκόσμιας κλίμακας υπηρεσίες, καθώς και μια ευρεία συμφωνία μεταπώλησης προϊόντων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν επίσης συμφωνήσει να συζητήσουν τις πολιτικές FRAND και να συνάψουν μια συμφωνία άδειας εκμετάλλευσης για τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια πατεντών τους. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας, η Ericsson θα επεκτείνει τις αγορές της και αναμένεται η συνεργασία αυτή να αποφέρει 1 δισεκατομμύριο δολάρια ή περισσότερο επί των επιπρόσθετων πωλήσεων έως το 2018 (ολόκληρο το έτος). Η διευρυμένη αγορά ανήκει κατά κύριο λόγο στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών, software και προϊόντων μεταπώλησης της Cisco. Οι επιπρόσθετες πωλήσεις αναμένεται ότι θα αυξήσουν τα λειτουργικά έσοδα ήδη από το 2016. Η συνεργασία αναμένεται να αποφέρει στο σύνολο των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους από τις συνέργειες, κατά κύριο λόγο σε δαπάνες ύψους 1 δισ SEK το 2018.
Share on Google Plus

About OMAΔΑ UNWIRED

    Blogger Comment
    Facebook Comment