Οριακή αύξηση για τα καθαρά κέρδη του OTE

Αυξημένες 34,7% ήταν οι επενδύσεις του ΟΤΕ το 1ο εξάμηνο του έτους έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, θετικά κινήθηκε η κερδοφορία του, ενώ οριακή μείωση σημείωσαν τα έσοδα. Κατά το εξεταζόμενο διάστημα θετικά (έστω και οριακά) κινήθηκαν τα έσοδα της κινητής στην Ελλάδα, κάτι που αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση των εσόδων από τα δεδομένα, που πλέον αντιπροσωπεύουν το 25% των συνολικών από υπηρεσίες, όπως ανέφερε η διοίκηση του ΟΤΕ στην ενημέρωση των αναλυτών. Η διοίκηση του ΟΤΕ σημείωσε ακόμη ότι οι επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς με βάση τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) θα ολοκληρωθούν βάσει του χρονοδιαγράμματος τέλος Οκτωβρίου ενώ το επενδυτικό πλάνο του 2018 θα εξαρτηθεί και από τις περιοχές που θα αναλάβει ο ΟΤΕ στην τρίτη φάση της διαδικασίας.
Η εκτίμηση είναι ότι μεγάλο τμήμα του προς κατάρτιση επενδυτικού πλάνου για το 2018 θα υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό τους πρώτους μήνες. Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά επίσης ότι οι τάσεις του πρώτου εξαμήνου θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες για το υπόλοιπο του έτους. Ο ΟΤΕ διατηρεί την εκτίμηση για το 2017, αναμένοντας ότι οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν περίπου σε 250 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των επενδύσεων σε πάνω από 700 εκατ., καθώς και τις έκτακτες φορολογικές εκροές. Η ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως υψηλών ταχυτήτων, αναμένεται να ενισχυθεί, κυρίως λόγω της εκτεταμένης κάλυψης του δικτύου VDSL. Αντίθετα, οι πελάτες μόνο υπηρεσιών φωνής αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί η αύξηση της χρήσης και των εσόδων από δεδομένα κινητής. Στη Ρουμανία και την Αλβανία, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Αναλυτικότερα, τα έσοδα του ΟΤΕ για το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκαν σε 1.867,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 618 εκατ. ευρώ έναντι 620,2 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε 135 εκατ. έναντι 126,5 εκατ. (αύξηση 6,7%) και τα καθαρά σε 79 εκατ. έναντι 75 εκατ. (αύξηση 5,3%). Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε 38,6 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 74,2%, οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία σε 408 εκατ. έναντι 302,8 (αύξηση 34,7%) τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1.514,4 εκατ. (αυξημένα κατά 45,2%) και ο καθαρός δανεισμός σε 527,4 εκατ. μειωμένος κατά 28,4%. Το Β’ τρίμηνο του 2017, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε μείωση 5 χιλιάδων γραμμών, ενώ σε ότι αφορά τον ΟΤΕ, η σταθερή τηλεφωνία κατέγραψε απώλεια 8 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.
Το Β’ τρίμηνο του 2017, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 27 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 89% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς. Ο συνολικός αριθμός πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών ανήλθε σε 1.682 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 27 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 280 χιλιάδες συνδρομητές ή το 16,6% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας έναντι του 15,2% στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2017. Η συνεχιζόμενη επιτυχία στην επέκταση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε μια περίοδο έντονης πίεσης στις καταναλωτικές δαπάνες επιβεβαιώνει την πολυετή στρατηγική του Ομίλου για επενδύσεις στην τεχνολογία VDSL.
Από τον συνολικό αριθμό των καμπινών που κατακύρωσε η Ρυθμιστική Αρχή στον ΟΤΕ τον περασμένο Φεβρουάριο για αναβάθμισή τους σε VDSL Vectoring, o OTE είχε ενεργοποιήσει στο τέλος του Β’ τριμήνου περίπου το 53%, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό της τάξης του 35% βρισκόταν κοντά στην ολοκλήρωση.
Share on Google Plus

About OMAΔΑ UNWIRED

    Blogger Comment
    Facebook Comment