ΕΕΤΤ: Οι αναγραφόμενες τιμές συνδρομητικής TV και σταθερής-κινητής τηλεφωνίας

Από τις αρχές Ιουνίου, οι πάροχοι σταθερής-κινητής τηλεφωνίας αλλά και συνδρομητικής TV θα πρέπει αναφέρουν τις τελικές τιμές πώλησης (συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των τελών και του ΦΠΑ) των υπηρεσιών τους, σε κάθε μέσο που χρησιμοποιούν για να ενημερώσουν γι' αυτές ή για να τις προωθήσουν - όπως σε τιμοκαταλόγους, έντυπα προσφορών, διαφημιστικά έντυπα, φυλλάδια και καταχωρήσεις ή ιστοσελίδες. Αυτό αναφέρει οδηγία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προς τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για την υποχρεωτική ενσωμάτωση όλων των αντίστοιχων τελών και του ΦΠΑ στις αναγραφόμενες τιμές λιανικής, που περιλαμβάνονται στους τιμοκαταλόγους και γενικότερα στο διαφημιστικό και προωθητικό υλικό που διαθέτουν στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, η οδηγία θα διευκολύνει σημαντικά τους συνδρομητές στη σύγκριση και επιλογή, βάσει κόστους, μεταξύ υπηρεσιών και παρόχων. 
Ειδικά
μάλιστα για το τέλος κινητής τηλεφωνίας και επειδή ο τελικός καθορισμός του εξαρτάται από το συνολικό ύψος του λογαριασμού, η ΕΕΤΤ επιβάλλει στις εταιρίες να επισημαίνουν το ποσοστό με το οποίο θα αυξηθεί η τελική τιμή της υπηρεσίας στις περιπτώσεις μεγαλύτερου ύψους μηνιαίου λογαριασμού λόγω μεγαλύτερης χρήσης από τους συνδρομητές. Επίσης, κατά την υποβολή προσφορών προς τους καταναλωτές (π.χ. τηλεφωνικά, έντυπα, ηλεκτρονικά κ.λπ.), οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι οι τελικές τιμές πώλησης. Στο σχετικό δελτίο Τύπου, η Επιτροπή αναφέρει τρία παραδείγματα διαμόρφωσης τελικής λιανικής τιμής μετά την ενσωμάτωση των αντίστοιχων τελών και του ΦΠΑ, για συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας, σταθερού τηλεφώνου & ίντερνετ, καθώς και ίντερνετ-σταθερού-συνδρομητικής TV. 
Έτσι, στην τρίτη περίπτωση, έστω πως κάποιος πάροχος θέλει να προσφέρει σε υποψήφιο πελάτη πακέτο υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, Διαδικτύου και τηλεόρασης σε τιμή 50 ευρώ μηνιαίως, από τα οποία τα 30 ευρώ αντιστοιχούν στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και Διαδικτύου και τα 20 ευρώ στις υπηρεσίες τηλεόρασης, χωρίς την εφαρμογή του τέλους συνδρομητών σε σταθερή τηλεφωνία και συνδρομητική τηλεόραση και του ΦΠΑ. 
 Η συνολική αρχική των 50 ευρώ επιβαρύνεται με: - τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (5% x 30 ευρώ) ίσο με 1,5 ευρώ - τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση (10% x 20 ευρώ) ίσο με 2 ευρώ και - ΦΠΑ (24% x 53,50 ευρώ) ίσο με 12,84 ευρώ. Επομένως, στην προσφορά που θα γίνει προς τον υποψήφιο πελάτη, είτε προφορικά ή εγγράφως, θα πρέπει να σημειώνεται η τελική τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών, η οποία διαμορφώνεται σε 66,34 ευρώ.
Share on Google Plus

About OMAΔΑ UNWIRED

    Blogger Comment
    Facebook Comment