Ομιλία του Προέδρου της ΕΕΤΤ στην Infocom Telecom

Kύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ Γραμματέα, κυρίες και κύριοι, είναι γενικά παραδεκτό ότι οι επενδύσεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών παίζουν σημαντικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Πάγια θέση της ΕΕΤΤ είναι ότι για να πετύχουμε το στόχο αυτό, χρειάζεται να ακολουθήσουμε μία εθνική ψηφιακή στρατηγική που βασίζεται σε δύο κύριους άξονες : τις προηγμένες ευρυζωνικές υποδομές (σταθερές, ασύρματες και δορυφορικές), για την παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (μεταφορά δεδομένων, βίντεο, διαδικτυακή τηλεόραση, ηλεκτρονικές συναλλαγές κλπ). Στη σημερινή μου ομιλία θα αναφερθώ συνοπτικά στις δράσεις της Ανεξάρτητης Αρχής μας για την προώθηση της ευρυζωνικότητας και την υποστήριξη της συνολικής αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας μας με στόχο την έξοδό της από την κρίση.
 Προώθηση σταθερής ευρυζωνικότητας
Σε ότι αφορά την προώθηση της σταθερής ευρυζωνικότητας, η ΕΕΤΤ έχει ήδη υλοποιήσει τη Ρυθμιστική της Στρατηγική, καθορίζοντας τις τεχνικές, οικονομικές και ρυθμιστικές παραμέτρους για τα δίκτυα οπτικών ινών επόμενης γενιάς (VDSL, Fiber to the Cabinet, Fiber to the Home κλπ). Αφετηρία και ταυτόχρονα πρόκληση για τη Ρυθμιστική Αρχή μας αποτελεί το γεγονός ότι, σε αντίθεση με άλλες χώρες, η Ελλάδα δεν διαθέτει εναλλακτικά σταθερά δίκτυα (π.χ. καλωδιακά, δίκτυα φορέων ύδρευσης ή αποχέτευσης). Συνεπώς, η λειτουργία του ανταγωνισμού στηρίζεται πάνω στο δίκτυο του ΟΤΕ, στον οποίο η νομοθεσία επιβάλλει να παρέχει πρόσβαση προς τους ανταγωνιστές του στη λιανική αγορά, χωρίς διακρίσεις, υπό διαφανείς όρους και σε ρυθμιζόμενες τιμές. Κυρίαρχο ρυθμιστικό ζήτημα αποτελεί συνεπώς η διασφάλιση ικανής απόστασης μεταξύ χονδρικών και λιανικών τιμών για τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων. Από τις αρχές του 2011 και επί αρκετούς μήνες μας απασχόλησε εντατικά, όπως γνωρίζετε, η υπόθεση των όρων διάθεσης στην αγορά του δικτύου VDSL του ΟΤΕ. Πρόσφατη θετική εξέλιξη στην υπόθεση αυτή αποτελεί η τελική έγκριση από την ΕΕΤΤ της παροχής υπηρεσιών του ΟΤΕ στην αγορά, μετά από έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου κέρδους (margin squeeze) και έλεγχο δυνατότητας αναπαραγωγής (replicability test), ύστερα από τα αναθεωρημένα στοιχεία και προβλέψεις που μας υποβλήθηκαν πρόσφατα από τον ΟΤΕ. Η σχετική απόφαση είναι έτοιμη προς κοινοποίηση, περιέχει δε πλήρη και αιτιολογημένη ανάλυση των συμπερασμάτων μας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής προέκυψε ως προϊόν διαρκούς προσπάθειας της ΕΕΤΤ που άρχισε στις αρχές του 2011 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με στόχο τη δύσκολη εξισορρόπηση αντίρροπων συμφερόντων μεταξύ του ΟΤΕ και των ανταγωνιστών του.
 Ως γνωστόν, η υπόθεση άρχισε από τα προσωρινά μέτρα της ΕΕΤΤ στην απόπειρα εμπορικής διάθεσης από τον ΟΤΕ υπηρεσιών VDSL χωρίς έλεγχο τιμών, ακολούθησε η ανάλυση αγοράς, η έγκριση τιμών χονδρικής VDSL, η δημοσίευση από την ΕΕΤΤ του Kανονισμού Διαχείρισης Φάσματος στο δίκτυο πρόσβασης, η έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ, η κανονιστική ενσωμάτωση του προτεινόμενου τον Σεπτέμβριο 2012 από τον ΟΤΕ νέου συνδυαστικού προϊόντος χονδρικής (ΕΜΑ) και η τελική έγκριση λιανικών τιμών με τη βοήθεια του κοστολογικού μοντέλου της ΕΕΤΤ. Κοινή συνισταμένη της ρυθμιστικής μας προσπάθειας ήταν και παραμένει η ενθάρρυνση του παρόχου που είναι πρόθυμος να επενδύσει, αλλά με όρους νομιμότητας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, και χωρίς απαξίωση των υπαρχουσών επενδύσεων στην αγορά. Δεν κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στις απόψεις κάθε πλευράς και στις ενέργειες που αυτή μετέρχεται για να προασπίσει τα συμφέροντά της στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Από το βήμα αυτού του Συνεδρίου, θα ήθελα απλώς να σας καταθέσω, με νηφαλιότητα και αντικειμενικότητα, πως αντιλαμβάνεται η Ρυθμιστική Αρχή το κεκτημένο και τα διδάγματα αυτής της πορείας, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα συνειδητοποιήσουν τελικά και οι πάροχοι, προς όφελος των ιδίων αλλά και για το συνολικό όφελος της αγοράς και της οικονομίας. Από τη μία πλευρά, ο πάροχος που επενδύει, θα ήταν χρήσιμο κατά τη γνώμη μας να αντιληφθεί ότι η όποια επένδυση είναι φυσικά ευπρόσδεκτη, και κανείς δεν πρέπει να απορεί γι’ αυτό, πλην όμως, πρέπει να υπακούει σε κριτήρια νομιμότητας. Τα κριτήρια αυτά είναι γνωστά και δοκιμασμένα, εφαρμόζονται δε σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα, άρα και στην Ελλάδα. Ομοίως, κάθε νέα ευρυζωνική υπηρεσία, που είναι αναμφίβολα αναγκαία για την ελληνική οικονομία, δε μπορεί να σχεδιάζεται από τα εμπορικά τμήματα των εταιριών, να τιμολογείται λιανικά και να προωθείται στην αγορά με αμιγώς επικοινωνιακά κριτήρια, χωρίς οι τιμές που ανακοινώνονται στον τύπο να έχουν εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή και χωρίς να έχουν ληφθούν υπόψη όλες οι τεχνικές, οικονομικές, λειτουργικές και ρυθμιστικές παράμετροι και υποχρεώσεις που τη συνοδεύουν.
Share on Google Plus

About OMAΔΑ UNWIRED

    Blogger Comment
    Facebook Comment