Αδειες για χρήση ζώνης συχνοτήτων των 900MHz


28 Ιουλίου 2009
Ένα σημαντικό βήμα προς μια νέα γενιά υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών έκανε η Ευρώπη, συγκεκριμένα το Συμβούλιο Υπουργών ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενέκρινε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας – την καλούμενη οδηγία για το GSM – σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτείται για τις υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών.
Η οδηγία του 1987 για το GSM δεσμεύει τη χρήση τμήματος της ζώνης των 900 MHz του ραδιοφάσματος για τις τεχνολογίες πρόσβασης GSM (Global System for Mobile - Παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών - ή αρχικά Groupe Spécial Mobile) όπως η κινητή τηλεφωνία.
Η επικαιροποιημένη οδηγία επιτρέπει τώρα τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 900MHz για την παροχή ταχύτερων, πανευρωπαϊκών υπηρεσιών όπως κινητό διαδίκτυο, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της συνέχισης των υπηρεσιών GSM. Η εν λόγω νέα ευελιξία θα τονώσει περαιτέρω τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών και θα συμβάλει στην ταχύτερη και ευρύτερη εγκατάσταση ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών, που αποτελούν μια από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάκαμψης.
Η αναθεωρημένη οδηγία GSM είναι η πρώτη από μια σειρά σημαντικών οδηγιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και η συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ανοίγει τώρα τον δρόμο για ισχυρότερη ασύρματη οικονομία.
Με την αναμόρφωση αυτή θα αρθούν οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στις επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να εγκαταστήσουν νέες τεχνολογίες στις ζώνες GSM προκειμένου να αναπτύξουν κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων. Αυτό θα συμβάλλει θετικά στην τόνωση της ευρωπαϊκής ασύρματης οικονομίας και θα βοηθήσει στην απογείωση της Ψηφιακής Ευρώπης».
Τέλος προβλέπεται η δυνατότητα τροποποιήσεων για να ενσωματωθούν τεχνικές παράμετροι χρήσης για επιπλέον συστήματα εκτός GSM, για τα οποία θα εξασφαλιστεί συμβατότητα σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι εθνικές διοικήσεις θα διαθέτουν στη συνέχεια έξι μήνες για την ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της, έτσι ώστε οι ζώνες ραδιοφάσματος για GSM να διατεθούν πράγματι για συστήματα 3ης γενιάς.
Share on Google Plus

About OMAΔΑ UNWIRED

    Blogger Comment
    Facebook Comment