Εναρκτήριο λάκτισμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση!

Τις βασικές κατευθύνσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, παρουσίασε πρόσφατα ο ειδικός γραμματέας ψηφιακού σχεδιασμού Βασίλης Ασημακόπουλος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σύνδεσμοι και επιχειρήσεις από τους κλάδους πληροφορικής, ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Αντί για μεμονωμένες και διάσπαρτες δράσεις, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» δομείται πλέον σε σύνολα («νήματα») δράσεων που αντιστοιχίζονται σε ζητήματα που απασχολούν πολίτες και επιχειρήσεις. Ο ειδικός γραμματέας παρουσίασε τους έξι στόχους του προγράμματος (τεχνολογική διάσταση), αλλά και τις εννέα βασικές κατευθύνσεις του (πολιτική και στρατηγική διάσταση), οι οποίες είναι:
Ψηφιακή υποστήριξη της γνώσης, πέρα και πλέον της επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ψηφιακός καταναλωτής, δηλαδή δράσεις που με εργαλείο την τεχνολογία θα δώσουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αγοράζουν με ηλεκτρονικό τρόπο φθηνότερα και καλύτερα αλλά και να ενημερώνονται πληρέστερα για τις επικρατούσες τιμές.
Ψηφιακή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Ψηφιακή ασφάλεια, ώστε να αντιμετωπιστεί το κυριότερο εμπόδιο στη διάδοση των νέων τεχνολογιών στη χώρα μας, δηλαδή η έλλειψη εμπιστοσύνης στα νέα μέσα.
Ψηφιακή υποστήριξη της εργασίας με σκοπό την ενίσχυση της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, της πρόσβασης στην εργασία και τη διευκόλυνση των εργαζομένων.
Ψηφιακή υποστήριξη της ποιότητας ζωής. Πρόκειται για δράσεις νέων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην υγεία, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον τουρισμό καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Δράσεις για την ψηφιακή υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης και της συμμετοχής.
Ψηφιακή υποστήριξη της εξωστρέφειας με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας αλλά και την επανασύνδεση με ομογενείς που κατοικούν σε άλλες χώρες, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα. Εξειδικευμένες τεχνολογικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, που αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να αναδείξουν πολύ ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά. Πηγή: sepe.gr
Share on Google Plus

About OMAΔΑ UNWIRED

    Blogger Comment
    Facebook Comment